Kontakt

Catering a Party Servis pre vašu udalosť. Pripravíme a dodáme jedlo, poskytneme a prenajmeme inventár pre akúkoľvek oslavu alebo event.

Prevádzka (výroba):

La Cantine
Bratislavská 8
917 02 Trnava

Prevádzkovateľ La cantine: Fyzická osoba Daniela Dragúňová je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava pod číslom živnostenského registra 250-23360

Fakturačné údaje:

IČO: 43 461 140
DIČ: 1046030986
IČ DPH: SK1046030986
Číslo účtu: SK 72 0200 0000 0028 5390 0253

Prevádzka (prenájom miestnosti na eventy, podávanie denného menu):

La Cantine
Sladovnícka 15
917 01 Trnava

Sociálne siete

Pridajte sa k nám na Facebook.

Osobné stretnutie a konzultácie si dohodnite vopred telefonicky.

Objednávky, informácie, cenové ponuky:

od 08:00 do 20:00 hod
0908 767 749

Priame objednávky kuchyňa:

od 07:00 do 18:00 hod
0917 800 386

Mail info - dopyty, cenové ponuky, objednávky:

cantine@cantineparty.sk

Manažér:

Daniela Dragúňová
0908 767 749
cantineparty@gmail.com
od 07 do 21 hod

Kde nás nájdete (Prevádzka Bratislavská 8, výroba jedál):

Kde nás nájdete (Prevádzka Sladovnícka 15, miestnoť na eventy a oslavy, podávanie denného menu):

Kontaktný formulár

Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

Ochrana osobných údajov GDPR

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi Daniela Dragúňová,91708 Trnava, Botanická 5685/9 (Prevádzka: Bratislavská 8, Trnava), IČO: 43461140 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email cantine@cantineparty.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk, objednávok

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe, evidencia objednávok

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ Daniela Dragúňová,91708 Trnava, Botanická 5685/9 (Prevádzka: Bratislavská 8, Trnava), IČO: 43461140 prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

Miesto pre váš EVENT

Prenajmite si miesto

  • Chcete miesto pre vašu udalosť?
  • Naša prevádzka na Sladovníckej 15, budova PRESTIGE PARK, umožňuje prenájom miestnosti do kapacity 120 - 150 osôb na sedenie
  • Na akúkoľvek udalosť: firemné prezentácie, firemné eventy, kurzy, oslavy, jubileá, detské párty, promócie, smútočné posedenie (kar)
  • Cateringové služby, obsluha, bar

Copyright 2024 La Cantine, s.r.o., WEB & SEO: fgatelier.sk